Strona główna Chejde.pl

Kancelaria Radców Prawnych Chejde i Partnerzy spółka partnerska  od wielu lat działa na rynku usług prawniczych.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje zarówno kompleksową obsługę prawną jak i wykonywaną w ramach danego zlecenia.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu korporacyjnej obsługi spółek handlowych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, doradztwa w sprawach związanych z wykorzystywaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, z zakresu prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, praw autorskich i praw pokrewnych.

Radcowie prawni Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach mediacyjnych, negocjacjach biznesowych, procesach przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, postępowaniach przed organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą, instytucjami kontrolującymi projekty realizowane ze środków unijnych.

Wieloletnie doświadczenie naszego profesjonalnego zespołu pozwoliło Kancelarii na wypracowanie efektywnego modelu współpracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi, zapewniamy szeroki zakres świadczenia pomocy prawnej.

SPECJALIZACJE